Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4163/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa NK

Số hiệu: 4163/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4163/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra chất lượng hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi  : Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2765/HQTP-NV ngày 21/08/2006 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lưu trữ giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng:

Đối với lô hàng được làm thủ tục hải quan và thông quan theo quy định tại Khoản 1.c Điều 12 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, khi có kết quả kiểm tra chất lượng do doanh nghiệp nộp hoặc do cơ quan chức năng chuyển đến được lưu vào hồ sơ hải quan của lô hàng đó; trong 30 ngày, doanh nghiệp chưa nộp thông báo kết luận kiểm tra theo quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC, hải quan có trách nhiệm thông báo doanh nghiệp thực hiện và xử lý theo quy định hiện hành (nếu có vi phạm chậm nộp hồ sơ).

2.Về kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào khu chế xuất:

- Hàng hoá nhập khẩu vào khu chế xuất, ví dụ: vật tư, thiết bị, nguyên liệu chỉ dùng để phục vụ sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp tại khu chế xuất, không lưu thông trên thị trường ( đáp ứng quy định tại Mục 7 phần I Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/06/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường và Tổng cục Hải quan) thì không phải kiểm tra chất lượng. Nếu doanh nghiệp đưa vào nội địa, thực hiện thủ tục như hàng nhập khẩu. Xe nâng, xe tải là phương tiện phải đảm bảo an toàn lao động và tham gia giao thông, thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành.

- Hàng hoá nhập khẩu vào khu chế xuất nếu không thuộc đối tượng được miễn kiểm dịch (quy định tại Mục 3 phần I Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/03/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản) hoặc không thuộc đối tượng miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ) thì phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Tổng cục hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.Nơi nhận
:
- Như  trên ;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ;
- Lưu VT, GSQL

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4163/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112