Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4156/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4156/TCHQ-GSQL
V/v: XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Nippon Steel Trading
(169 Bùi Thị Xuân, Hà Nội)

Về vấn đề Quý Công ty hỏi tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Hải quan xin trả lời như sau:

Câu hỏi: Công ty chúng tôi nhập khẩu 100% nguyên liệu từ nước ngoài về để gia công tại nhà máy, sản phẩm gia công của chúng tôi là đầu vào cho công ty khác gia công hàng cho doanh nghiệp chế xuất. Vậy sản phẩm gia công của chúng tôi có được xem là hàng xuất khẩu tại chỗ hay không? Và có là đối tượng chịu thuế GTGT hay không?

Trả lời:

1- Vấn đề xuất nhập khẩu tại chỗ đã được quy định tại Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ, công văn 660/CP-KTTH ngày 14/6/2002 của Chính phủ, Quyết định số 153/2002/ QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, những trường hợp sau đây được thực hiện theo hình thức XNK tại chỗ:

- Hàng gia công cho thương nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện về XNK tại chỗ quy định tại Nghị định 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ.

- Sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, đáp ứng các điều kiện về XNK tại chỗ nêu tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 153/2002QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2- Đối với vấn đề Công ty nêu, nếu thuộc các trường hợp nêu tại điểm 1 trên đây thì được thực hiện theo hình thức XNK tại chỗ.

Nếu sản phẩm trên thuộc hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua bán ký trực tiếp giữa Công ty với công ty Việt Nam khác là gia công nội địa và mua bán nội địa, không thuộc đối tượng được thực hiện theo phương thức XNK tại chỗ. Thuế GTGT thực hiện theo quy định đối với hàng hóa gia công nội địa và mua bán nội địa.

Tổng cục Hải quan xin cảm ơn câu hỏi của Quý Công ty./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4156/TCHQ-GSQL ngày 10/10/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!