Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4132/TCHQ-GSQL về điều kiện giao hàng theo Incoterms do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4132/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4132/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện giao hàng theo Incoterms

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 2724/HQHP-GSQL ngày 17/6/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc áp dụng điều kiện giao hàng đối với hàng từ kho ngoại quan nhập vào Việt Nam theo Incoterms 2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Incoterms 2010 là các nguyên tắc của Phòng Thương mại quốc tế (ICC) về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa; việc sử dụng các điều kiện giao hàng theo Incoterms như thế nào là do thỏa thuận giữa người bán và người mua được thể hiện trong hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của các bên.

Về điều kiện giao hàng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan nhập vào Việt Nam: Tham khảo Incoterms 2010, việc giao hàng hóa tại kho ngoại quan thực hiện theo điều kiện DAT (Delivered at Terminal - Giao hàng tại bến) + Tên, địa điểm kho ngoại quan tại nước nhập khẩu là phù hợp. Theo điều kiện này, người bán dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải và đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi đến thỏa thuận (đưa hàng vào kho ngoại quan); người mua phải chịu các rủi ro và phí tổn để lấy được giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

Việc áp dụng cụ thể điều kiện này theo Incoterms 2010 trong hợp đồng mua bán giữa các doanh nghiệp, Cục Hải quan TP. Hải Phòng có thể thông báo để doanh nghiệp tham vấn tại Trung tâm Thông tin và Khảo thí - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 4132/TCHQ-GSQL
Re:  Delivery under Incoterms

Hanoi, August 23, 2011

 

To: Customs Department of Hai Phong city

In response to Official Dispatch No. 2724/HQHP-GSQL dated June 17, 2011 of Customs Department of Hai Phong city regarding delivery of imports at a bonded warehouse to Vietnam under Incoterms 2010, below are opinions of General Department of Customs:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4132/TCHQ-GSQL về điều kiện giao hàng theo Incoterms do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172