Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4122/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4122/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu máy kéo không gắn
động cơ đã qua sử dụng.
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 689/HBD-NV ngày 15.8.2005 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nhập khẩu máy kéo không gắn động cơ đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 6215/TCHQ-GSQL ngày 23.12.2004 của Tổng cục Hải quan là công văn hướng dẫn về việc nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng.

Tại công văn số 689/HQBD-NV ngày 15.8.2005 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương không mô tả chi tiết mặt hàng nhập khẩu nhưng theo báo cáo của Phòng nghiệp vụ (qua điện thoại) và bản fax catalogue của mặt hàng nhập khẩu thì máy kéo nông nghiệp mà Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề cập tại công văn số 689/HQBD-NV dẫn trên là loại máy kéo 4 bánh, điều khiển bằng vôlăng.

Căn cứ quy định tại Điểm 9 Phụ lục số 01 Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 thì máy kéo đã qua sử dụng, không gắn động cơ thuộc diện cấm nhập khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT, GS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4122/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy kéo không gắn động cơ đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!