Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Số hiệu: 4116/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4116/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp  nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Sài Gòn

Trả lời kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị: Công ty nhập khẩu một số vật tư, thiết bị kỹ thuật không có tên trong biểu thuế, tự khai báo áp mã hàng hóa không đúng với kết quả áp mã của hải quan, rất dễ bị lập biên bản và xử phạt VPHC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 23 Luật Hải quan, Điểm 1 Mục I phần C Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, trường hợp doanh nghiệp không có khả năng khai chính xác tên hàng và mã số hàng hóa thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan hải quan cho xem trước hàng hóa và hướng dẫn phân loại hàng hoá. Cơ quan hải quan có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp khi có yêu cầu.

2. Theo quy định tại Điểm d Mục 5 phần I Thông tư số 14/2005/TT-BTC ngày 16/2/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 138/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, thì trường hợp người khai hải quan khai đúng hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng áp sai mã số do nhập khẩu lần đầu thì được cơ quan hải quan hướng dẫn áp lại mã số hàng hóa, lập biên bản chứng nhận và không xử phạt./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.148

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53