Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4111/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 4111/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4111/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty XNK Du Lịch Và Đầu Tư Hồ Gươm
(Số 10 ngõ Hàng Bột – Tôn Đức Thắng – Hà Nội)
Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

 

Trả lời công văn số 2154/VPCT ngày 24/8/2006 của Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm (MST: 0100109949) hiện có nợ thuế do nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai số 8640/NKD ngày 1/8/2006. Hiện Bộ Công an đã có công văn số 1448/CV-BCA (V22) ngày 15/8/2005 đề nghị Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế; Căn cứ công văn số 1759/TCHQ-KTTT ngày 24/4/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý nợ thuế hàng an ninh, quốc phòng. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm được làm thủ tục nhập khẩu đến 30/10/2006 và được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế nếu ngoài số nợ của tờ khai nêu trên, Công ty không còn nợ quá hạn của các lô hàng khác; đồng thời đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4111/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112