Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4105/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 4105/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4105/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục hải quan các tỉnh, Thành Phố
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Intimex
(Số 1 Trần Quang Diệu, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 29/ISG ngày 27/07/2006 của Công ty cổ phần Sài Gòn INTIMEX (MST: 0304422525) đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-BTM ngày 30/12/2005 của Bộ Thương mại về  việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty xuất nhập khẩu Intimex thành Công ty cổ phần Intimex Sài Gòn; Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex số 4103004821 ngày 30/5/2006.

Đề nghị Cục Hải quan nơi Công ty mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu với các Điều kiện quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC và Thông tư số 113/2005/TT-BTC dẫn trên, nếu Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh (MST: 0100108039015) thuộc Công ty xuất nhập khẩu Intimex chuyển thành Công ty cổ phần Intimex Sài Gòn (MST: 0304422525) trong thời gian 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục Hải quan đáp ứng được đầy đủ các Điều kiện: là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật Hải quan, không có nợ thuế quá hạn 90 ngày; không còn nợ thuế, phạt chậm nộp thuế tại thời Điểm đăng ký tờ khai thì Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex hiện nay cũng được áp dụng thời gian ân hạn thuế theo quy định.

Sau khi đã sáp nhập và hoạt động theo mã số thuế của Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex; Căn cứ Điểm 7 Mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số đối tượng nộp thuế, yêu cầu Công ty thực hiện làm thủ tục đóng mã số thuế Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Intimex tại TP. Hồ Chí Minh (MST: 0100108039015) theo quy định. Theo đó, toàn bộ tờ khai và số thuế còn phải nộp (đang trong thời gian ân hạn thuế hoặc quá hạn phải nộp thuế) đều được chuyển sang theo dõi và quản lý thu nộp tại Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty cổ phần Sài Gòn Intimex biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (phối hợp);
- Cục ĐTCBL (phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4105/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216