Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 410/TCHQ-GSQL thông báo định mức và báo cáo thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 410/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TCHQ-GSQL
V/v thông báo định mức và báo cáo thanh khoản

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nokia Việt Nam.
(Đ/c: Số 8, đường 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 10/12/2012 của Công ty TNHH Nokia Việt Nam về việc thông báo định mức sản phẩm và báo cáo thanh khoản; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc thủ tục thông báo định mức, thanh khoản tờ khai hàng hóa theo đề nghị của Công ty TNHH Nokia Việt Nam tại văn bản ngày 10/12/2012. Cụ thể:

- Về thông báo định mức: Công ty đăng ký định mức trên cơ sở mã nguyên vật liệu chi tiết trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức;

- Về thanh khoản: Công ty được sử dụng báo cáo tồn kho vào cuối mỗi quý và báo cáo tiêu hủy từ hệ thống SAP của Công ty thay thế báo cáo thanh khoản hàng quý.

Khi Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nếu phát sinh các vướng mắc thì trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, CSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 410/TCHQ-GSQL thông báo định mức và báo cáo thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238