Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4098/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4098/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với
hàng đóng chung cont. XK

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 540/CVĐK ngày 27/9/2005 của Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Đoàn Kết 1 về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đóng ghép chung container xuất khẩu (công văn có gửi Cục Hải quan Hải Phòng). Theo phản ánh của Công ty, thì sau khi Tổng cục Hải quan có công văn số 3255/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2005 gửi Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị xem xét vụ việc và có văn bản trả lời Công ty, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Cục Hải quan Hải Phòng.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại phản ánh của doanh nghiệp và trả lời cho doanh nghiệp trước ngày 20/10/2005; Báo cáo lãnh đạo Tổng cục kết quả xử lý./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX-XNK Đoàn Kết 1 (thay trả lời cv 540);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4098/TCHQ/GSQL ngày 06/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont. XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143