Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 409/TCHQ-GSQL hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 409/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/TCHQ-GSQL
V/v hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan và thực hiện Thông tư 21 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 8470/HQHP-GSQL ngày 25/12/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan chuyển cửa khẩu và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT , về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, căn cứ điểm a khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng được gửi kho ngoại quan, nhưng không được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa.

2. Thông tư 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh (gồm cả gửi kho ngoại quan) không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tuy nhiên theo Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nước ngoài được gửi hàng hóa vào kho ngoại quan để chờ xuất đi nước thứ ba. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề này sẽ được lưu ý khi xây dựng Thông tư.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 409/TCHQ-GSQL hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.483
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235