Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 409/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/GSQL-GQ3
V/v kiểm tra chất lượng hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV và Đầu tư Thế giới phẳng.
(Đ/c: Tầng 6 tòa nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả li công văn s 003/2019/TGP-CGSQL ngày 04/1/2019 của Công ty về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với một số loại hình nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa của đi tác nước ngoài sau đó giao cho đại diện của đi tác nước ngoài tại Việt Nam để sử dụng cho mục đích bảo hành, thay thế:

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 thì mã loại hình H11 được sử dụng để khai báo hải quan đối với các trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế). Đề nghị Công ty căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và đối chiếu với hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Công ty để xác định loại hình nhập khẩu, chính sách quản lý chuyên ngành và điều kiện kiểm tra chuyên ngành đối với trường hợp này.

2. Đối với trường hợp hàng hóa tạm xuất- tái nhập ra nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa riêng biệt, không còn trong bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu:

- Về kiểm tra chất lượng: đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về các trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu, Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn số 2305/BTTTT-CVT ngày 17/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định trường hợp của Công ty có được miễn kiểm tra chuyên ngành hay không?

- Về chính sách quản lý: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương để biết.

Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện quy định dẫn trên về kiểm tra chất lượng và chính sách quản lý, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được giải đáp vướng mắc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 409/GSQL-GQ3 ngày 18/02/2019 về kiểm tra chất lượng hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255