Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4083/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4083/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa NK và thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam

Trả lời công văn số 40CR ngày 13/9/2005 và công văn số 41/CR ngày 20/9/2005 của Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam về việc phân loại mặt hàng nến chưa hoàn chỉnh và thủ tục hải quan đối với việc nhập nguyên liệu để sản xuất mặt hàng nến thơm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về phân loại hàng hóa: Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng “nến, nến cây và các loại tương tự” (kể cả dạng nến chưa hoàn chỉnh nhưng đã mang đặc điểm của nến hoàn chỉnh) có mã số 3406.0000.

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu: đề nghị công ty TNHH Creative Lights Việt Nam căn cứ công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 7/6/1999; công văn số 6325/TCHQ-GSQL ngày 5/11/1999 của Tổng cục Hải quan và Điểm 2, phần III Mục C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thực hiện.

- Về việc doanh nghiệp đề nghị không xử phạt vi phạm hành chính: Đề nghị công ty liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4083/TCHQ-GSQL ngày 06/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa NK và thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.859

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!