Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc mới 100%

Số hiệu: 4077/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4077/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét cưỡng chế thuế      
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố
Chi Nhánh Công Ty XNK và Hợp Tác Đầu Tư  
Giao Thông Vận Tải (Tracimexco)
(61 – Hàm Long – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 98/CV-HCTC ngày 19 tháng 8 năm 2006 của Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc mới 100%. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo Công văn số 2804/TCHQ-KTTT ngày 26/6/2006, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét tiếp tục giải tỏa cưỡng chế đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2006 đối với Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) theo đúng hướng dẫn tại Công văn 2804/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (thay báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc mới 100%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41