Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4071/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4071/TCT-ĐTNN
V/v: nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời Công văn số 8797CT/ĐTNN ngày 16/8/2005 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu của Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu được xác định là thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Trường hợp Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler nhập khẩu thang máy để cung cấp cho Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long thì Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, số thuế GTGT này là thuế GTGT đầu vào của Công ty và được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế. Khi cung cấp cho Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long Công ty phát hành hóa đơn theo giá đã bao gồm thuế GTGT và kê khai thuế GTGT đầu ra và nộp thuế theo qui định.

Do việc Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long đã làm thủ tục nhập khẩu và nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với thang máy nhập khẩu thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ được khấu trừ hoặc hoàn thuế. Khi thanh toán với Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long, Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler phát hành hóa đơn theo giá đã bao gồm thuế GTGT và kê khai nộp thuế vào NSNN theo đúng qui định hiện hành. Khoản thuế GTGT Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long trả cho Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler là thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4071/TCT-ĐTNN ngày 10/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu của Chi nhánh Công ty liên doanh Thang máy SGE-Schindler

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!