Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4059/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho thương nhân nước ngoài, nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, hàng hóa đó được giao cho doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 4059/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4059/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục HQ đối với hàng hóa XK
vào KCX theo chỉ định của TNNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan  TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2722/HQTP-NV ngày 16/8/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho thương nhân nước ngoài, nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, hàng hóa đó được giao cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp hàng hóa đáp ứng được các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ nêu tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục cho doanh nghiệp theo hình thức XNK tại chỗ.

- Trường hợp hàng hóa không đáp ứng được quy định về XNK tại chỗ thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định tại Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ và Điều 28 Luật Thương mạiĐiểm X, Mục 2, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để xem xét làm thủ tục cho doanh nghiệp theo hình thức hàng hóa xuất khẩu từ nội địa vào Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất phù hợp với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4059/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho thương nhân nước ngoài, nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, hàng hóa đó được giao cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216