Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4057/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu xuất vào khu chế xuất

Số hiệu: 4057/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4057/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và XNK Bao Bì
(Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương – Phú Thượng – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 304CV-XNK ngày 27/7/2006 của Công ty Cổ phần sản xuất  và XNK bao bì về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu xuất vào khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; thì: "Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa với các doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải tuân thủ các quy định của pháp luật xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam".

Trường hợp Công ty Cổ phần sản xuất XNK bao bì nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu vào khu chế xuất sẽ được xem xét hoàn thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) hoặc không thu thuế nhập khẩu (nếu chưa nộp) đối với số nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu vào khu chế xuất. Công ty Cổ phần sản xuất XNK bao bì phải thực hiện các quy định về thủ tuc, quản lý hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hiện hành. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để được hướng dẫn về thủ tục, quản lý Hải quan đối với loại hình nhập SXXK.

Trường hợp Công ty nhập kinh doanh (không sản xuất) sau đó bán cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng được hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần sản xuất và XNK bao bì được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4057/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu xuất vào khu chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216