Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4046/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô mới 100% của các Doanh nghiệp

Số hiệu: 4046/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4046/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu   

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố
- Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên  Cung ứng Nhân Lực Quốc Tế Hà Nội (Interserco)
- Công Ty Thương Mại Và Du Lịch
- Chi Nhánh Công Ty Xnk Thiết Bị Toàn Bộ Và Kỹ Thuật Tại Hải Phòng
 

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô mới 100% của các Doanh nghiệp nêu trên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo Công văn số 2804/TCHQ-KTTT ngày 26/6/2006, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét tiếp tục giải tỏa cưỡng chế đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2006 đối với các Doanh nghiệp có tên trên theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2804/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (thay báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4046/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô mới 100% của các Doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112