Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4041TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4041TCHQ/GSQL
V/v: Điện xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Các cục hải quan Bình Phước, Kiên Giang

Trả lời Công văn số 514 ngày 14/9/2005 và công văn số 868/CHQKG ngày 26/9/2005 của Cục Hải quan Bình Phước và Cục hải quan Kiên Giang hỏi về thủ tục đối với diện xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điện xuất khẩu không phải là hàng hóa xuất khẩu có điều kiện, cần khuyến khích. Theo quy định tại Thông tư số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Tổng cục Hải quan thì Điện năng không phải thu lệ phí hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Mặt hàng này có thuế xuất khẩu bằng 0% (không phần trăm).

Thủ tục Hải quan căn cứ vào hợp đồng mua bán điện của các bên, trên cơ sởkhai báo của doanh nghiệp, cơ quan hải quan định kỳ cơ thể kiểm tra số liệu thông qua các phương tiện đo, đếm điện xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Cục Hải quan biết,thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4041TCHQ/GSQL ngày 04/10/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục đối với diện xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143