Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4031/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4031/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 05/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4031/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng
(Địa chỉ: Số 49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 48/TCXII/CV/NHG ngày 22/01/2019 của Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng kiến nghị về việc chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe buýt như sau:

- Theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng xe ô tô buýt thuộc nhóm 87.02.

- Theo quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), mặt hàng xe ô tô buýt nguyên chiếc thuộc nhóm 8702, có thuế suất MFN là 70%; theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ATIGA) của Chính phủ, mặt hàng xe ô tô buýt nguyên chiếc thuộc nhóm 8702, có thuế suất ATIGA là 0% (áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu đáp ng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của chính phủ).

2. Về chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu xe ô tô buýt

- Tại khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2017/QH13 quy định về miễn thuế như sau: "Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục".

- Tại Điều 21 Nghị định số 134/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ quy định: “Điều 21. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

1. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

- Tại dòng thứ 17, 18 Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tên của mặt hàng xe khách đến 52 chỗ ngồi thuộc mã hàng 8702.10.41 (Dung tích xy lanh: 6.494 cm3; Schỗ ngồi tối đa: 52 chỗ, Vận tốc lớn nhất: 90 km/h; Công suất lớn nhất: 170 kW/2.500 vòng/phút) và xe ô tô buýt thuộc mã hàng 8702.10.10 (Loại thông dụng đến 80 chngồi).

Căn cứ quy định pháp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT nêu trên, mặt hàng xe ô tô buýt của Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng nhập khẩu trực tiếp từ Hoa kỳ thuộc loại trong nước đã sản xuất được nên thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b
/c);
- Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4031/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.060

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98