Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4030/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4030/TCT-KK
V/v  hoàn thuế GTGT đối với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1459/CT-KT1 ngày 24/04/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về vướng mắc trong hoàn thuế GTGT đối với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Quyết định số 124/2005/QĐ-TTg ngày 31/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007 và công văn số 12419/BTC-TCT ngày 06/10/2006 của Bộ Tài Chính về việc chính sách thuế áp dụng đối với Đài truyền hình Việt Nam, công văn số 2007/BTC-TCT ngày 06/02/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm áp dụng công văn số 12419/BTC-TCT, thì :

- Số thuế GTGT phát sinh từ tháng 01/2007 đến trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ sở hạch toán phụ thuộc của Đài được thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT theo quy định tại quyết định số 124/2005/QĐ-TTg ngày 31/05/2005 của Thủ tướng Chính Phủ và hướng dẫn tại công văn số 12419/BTC-TCT ngày 06/10/2006 của Bộ Tài Chính nêu trên.

- Số thuế GTGT phát sinh từ ngày có hiệu lực của Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính trở đi thì Đài truyền hình Việt Nam và các cơ sở hạch toán phụ thuộc của Đài thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế và kết quả xét hoàn thuế GTG'T theo hướng dẫn nêu trên để giải quyết hoàn thuế GTGT cho Trung tâm.

2. Về bản dịch hợp đồng xuất khẩu hàng hoá:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính nêu trên; Điểm 5, Mục V, Phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Mục VIII Phần A Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Trường hợp hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu thể hiện bằng tiếng Anh, phải yêu cầu người nộp thuế dịch sang tiếng Việt thì người nộp thuế hoặc người đại diện theo uỷ quyền phải xác nhận bản dịch sang tiếng Việt ghi rõ đã dịch đúng nội dung bản gốc, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của bản dịch này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4030/TCT-KK ngày 24/10/2008 về việc hoàn thuế GTGT đối với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255