Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4028/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4028/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4028/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Top Tong Heng Import Export Co, Ltd
(Đ/c: Naional Road No 7, 5th Village, Veal Vong Comune, Kampong Cham District, Kampong Cham Province, Kingdom of Cambodia)

 

Trả lời công văn số 09/TTH ngày 11/06/2008 của Công ty về đề nghị xin mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá cho Công ty Thuốc lá Long An. Theo trình bày của Công ty (là thương nhân Vương quốc Cambodia) thì hiện Công ty bán 78 tấn nguyên liệu thuốc lá hiện đang gửi kho ngoại quan của Công ty Cổ phần kho vận Miền nam (Sotrans) cho Công ty thuốc lá Long An thông qua đơn vị nhập khẩu ủy thác là Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ngọc Diệp (số thuốc lá này là một phần hàng hóa đã được Công ty Cổ phần Hòa Việt gia công theo hợp đồng gia công số 03/2007-HĐGCXK ngày 12/04/2007 giữa Công ty với Công ty Cổ phần Hòa Việt). Việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 01/2007/TT-BCT ngày 29/08/2007 của Bộ Công Thương thì việc bên mua (Công ty Thuốc lá Long An) ủy thác cho Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ngọc Diệp (là thương nhân Việt Nam) nhập khẩu thì Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ngọc Diệp sẽ là đơn vị đứng tên làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Số thuốc lá nêu trên đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, đang gửi tại kho ngoại quan Sotrans tại TP Hồ Chí Minh, vì vậy việc bán hàng từ kho ngoại quan vào nội địa phải thực hiện thủ tục nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm 5.2, khoản VII, mục 2, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Tuy vậy, theo quy định tại Quyết định 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại  (nay là Bộ Công Thương) và Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28/12/2007 của Bộ Công Thương thì mặt hàng nguyên liệu thuốc lá mã số 2401 là mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Do đó, việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của Công ty Thuốc lá Long An phải đảm bảo các quy định đối với hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại các văn bản dẫn trên.

3. Đề nghị Công ty Top Tong Heng thông báo Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ngọc Diệp (là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu) liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thủ tục theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để theo dõi);
- Cục HQ Đồng Nai (để theo dõi);
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4028/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6