Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4026/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất

Số hiệu: 4026/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4026/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế NK, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi

-Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
 (614 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 153/HASECO/2006 ngày 02/8/2006 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về thuế nhập khẩu:

Theo hướng dẫn tại Điểm 8, Mục I, Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trở lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Trường hợp của Công ty trình bày tại công văn số 153/HASECO/2006 ngày 02/8/2006 nêu trên, Công ty đã tái xuất số lượng vòng đệm cao su xe cho phía đối tác nước ngoài do giao sai chủng loại theo tờ khai số 105/XK/PMD ngày 22/6/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được hoàn thuế theo hướng dẫn trên. Điều kiện và hồ sơ để được xét hoàn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu được quy định tại Điểm 8.1 và Điểm 8.2, Mục I, Phần E, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2- Về thuế giá trị gia tăng:

Bộ Tài chính đã có công văn số 5249/TC-CST ngày 29/4/2005 hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa, nộp nhằm ở khâu nhập khẩu, trình tự thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo Điểm 2.3 công văn số 5249/TC-CST của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết; Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4026/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49