Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4025/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô Lifan do Trung Quốc sản xuất

Số hiệu: 4025/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4025/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế 

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Điện Biên

Trả lời công văn số 154/HQĐB-BC ngày 28/7/2006 của Cục Hải quan Điện Biên về việc xin hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô Lifan do Trung Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở dữ liệu sẵn có trên hệ thống dữ liệu giá GTT22:

- Bộ Linh kiện CKD xe ôtô Minibus Shongyi Model: hfj63676 do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu tại tờ khai số 1929/NKD ngày 8/7/2005 của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (thuộc Cục Hải quan Hà Nội) với giá khai báo 4.005 USD.

- Mặt hàng xe ôtô, 4 chỗ ngồi hiệu Lifan, dung tích 1598cc được nhập khẩu tại tờ khai số 01/NK/ĐT ngày 24/5/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan Lạng Sơn với giá khai báo là: 4.000 USD/chiếc.

2. Đề nghị Cục Hải quan Điện Biên căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá đã quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xác định giá theo đúng quy định. Trường hợp nếu không có thông tin dữ liệu của mặt hàng tương tự giống hệt tại thời điểm đó, thì mở rộng khái niệm hàng từ tương tự, giống hệt theo điểm 4.3.4 công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Điện Biên biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4025/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô Lifan do Trung Quốc sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29