Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế

Số hiệu: 4024/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4024/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc nghiệp vụ trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 770/QĐ-HQLS ngày 02/8/2006 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với vướng mắc tại Điểm 1, Tổng cục hướng dẫn như sau:

- Đối với trường hợp có tờ khai trị giá, khi xác định giá trên hệ thống GTT22, nếu hệ thống GTT22 chuyển sang Mục Xác định giá dùng bảng giá tối thiểu (theo Mục 3.5.1.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống GTT22), thì cán bộ cập nhập phải chọn "nút GATT" ở bên trái cuối màn hình của hệ thống GTT22 để chuyển về xác định giá theo GATT và thực hiện các thao tác tiếp theo bình thường.

- Đối với trường hợp không có tờ khai trị giá (do không thuộc đối tượng phải khai tờ khai trị giá) thì cập nhật bình thường như trước đây. Về vấn đề này, Tổng cục sẽ xem xét và Điều chỉnh lại trong thời gian tới.

2/ Trả lời vướng mắc tại Điểm 2:

Đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn tra cứu thông tin trên hệ thống GTT22, mở rộng khái niệm hàng tương tự, giống hệt theo Điểm 4.3.4 công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan, sau đó xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49