Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4020/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được làm thủ tục nhập khẩu 10 xe ôtô nguyên chiếc đang về tới cửa khẩu Lạng Sơn

Số hiệu: 4020/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4020/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH  Đức Phương – Nam Định
- (291 Hoàng Văn Thụ - Nam Định)
- Cục hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 234/CVĐP ngày 29/08/2006 của Công ty TNHH Đức Phương Nam Định về việc được làm thủ tục nhập khẩu 10 xe ôtô nguyên chiếc đang về tới cửa khẩu Lạng Sơn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng tra cứu danh sách nợ thuế theo tờ khai ngày 30/8/2006, Công ty TNHH Đức Phương – Nam Định hiện còn nợ thuế VAT tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: 3.160 đồng, nợ phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị: 2.507.183.677 đồng. Hiện số nợ phạt chậm nộp thuế Tổng cục Hải quan đang tổng hợp hồ sơ báo cáo Bộ xử lý theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Hiện Công ty đang có lô hàng 10 ôtô nguyên chiếc đã ký hợp đồng số: 018DP-GOF/06 ngày 02/08/2006 và mở L/C số 0600111100861 ngày 02/08/2006 đang chờ làm thủ tục tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn.

Trong thời gian xem xét xử lý nợ phạt chậm nộp thuế; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan địa phương căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan để giải quyết cho Công ty được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng 10 xe ôtô nguyên chiếc theo Hợp đồng số 018DP-GOF/06 ngày 02/08/2006, với Điều kiện: Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng, đồng thời Công ty thanh Khoản hết số nợ thuế VAT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đức Phương – Nam Định biết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để được xem xét giải quyết cụ thể.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4020/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc được làm thủ tục nhập khẩu 10 xe ôtô nguyên chiếc đang về tới cửa khẩu Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125