Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 4016/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/GSQL-GQ1
V/v TTHQ đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH ABB.
(Đ/c: Km số 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số FI 17/2018 đề ngày 20/8/2018 của Công ty TNHH ABB về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 ttrường hợp nhà thầu bán hàng hóa cho Chủ đầu tư tại Việt Nam theo hợp đồng thầu và chỉ định Chủ đầu tư nhận hàng từ bên thứ 3 ở nước ngoài, nếu Chủ đầu tư đáp ứng quy định về người khai hải quan thì Chủ đầu tư có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy định. Theo đó, khi Chủ đầu tư làm thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:

- Người xuất khẩu: là người trực tiếp gửi hàng từ nước ngoài cho Chủ đầu tư (bên thứ 3);

- Người nhập khẩu: là Chủ đầu tư tại Việt Nam

- Người chỉ định giao hàng: là đơn vị trúng thầu cung cấp hàng hóa;

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động mua bán hàng hóa đối chiếu với các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện, trường hợp vướng mắc liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả li để Công ty TNHH ABB được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85