Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4013/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế theo chính sách nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4013/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 4013/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý thuế theo chính sách nội địa  

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1365/HQHN-NV ngày 31/07/2008 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế nội địa hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để xử lý các vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội nêu, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến chỉ đạo Cục Thuế địa phương phối hợp với Cục Hải quan thành Hà Nội thực hiện kiểm tra xem xét việc quyết toán thuế của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Cường, Công ty TNHH Thanh Phong, Công ty Nagakawa theo kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra số 35/BTC-TTr ngày 03/01/2006 của Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính và của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2771/K1-TTCP-V.II ngày 28/12/2007 (xin chuyển kèm công văn số 1365/HQHN-NV ngày 31/07/2008 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội).

2. Căn cứ chức năng, thẩm quyền qui định, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế địa phương thực hiện kiểm tra xem xét việc quyết toán thuế của 3 doanh nghiệp (nêu tại công văn số 1365/HQHN-NV) theo đúng quy định tại các văn bản đã hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thực hiện đăng ký, thu thuế, quyết toán thuế theo chính sách nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí - điện - điện tử.

Việc Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính có ý kiến về việc tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm do doanh nghiệp đăng ký thực hiện nội địa hoá đã được Bộ Công nghiệp xác nhận có một số điểm không hợp lý, không phù hợp với quy định ...(thí dụ: như chỉ tiêu Z dùng để xác định tỷ lệ nội địa hoá... hay một số chi tiết khai báo giá để đăng ký tỷ lệ nội địa hoá cao hơn thực tế...) dẫn đến việc doanh nghiệp lợi dụng để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp thì: Cục Hải quan thành phố Hà Nội có văn bản kiến nghị trực tiếp Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4013/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế theo chính sách nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145