Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4012/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4012/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu đường thô.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty TM & DV Hachimex
 

Trả lời công văn số 295/CV ngày 17/09/2005 của Công ty TM & DV Hachimex đề nghị cho làm thủ tục nhập khẩu 5.090 tấn đường thô theo công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 của Bộ Thương mại (trong khi Công ty đang bị cưỡng chế do nợ thuế tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn số 1338/TTg-KTTH ngày 08/09/2005 về việc điều hành nhập khẩu phân bón và đường, Bộ Thương mại đã có công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 về việc tiêu thụ đường trong nước đồng ý để Công ty TM & DV Hachimex được tiêu thụ nội địa 5.090 tấn đường thô nhập khẩu kinh doanh tạm nhập tái xuất theo công văn số 0751/TM-XNK ngày 10/08/2005 của Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty TM & DV Hachimex làm thủ tục nhập khẩu số đường thô nói trên theo công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 của Bộ Thương mại với điều kiện:

- Công ty phải nộp đủ thuế của số đường thô trước khi giải phóng hàng.

- Sau mỗi lần mở Tờ khai nhập khẩu đường thô, Công ty phải nộp một phần số thuế nợ đọng. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty xác định số thuế nợ đọng phải nộp trong từng lần.

- Công ty có cam kết bằng văn bản nộp hết số thuế còn nợ của Công ty.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết làm thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TM & DV Hachimex, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4012/TCHQ-KTTT ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục nhập khẩu 5.090 tấn đường thô theo công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 của Bộ Thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7