Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4008/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu không được phía nước ngoài thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4008/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4008/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1064/CT-KT2 ngày 02/7/2015 và công văn số 1109/CT-KT2 ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư hp tác kinh tế Việt Lào không được phía nước ngoài thanh toán.

Về vấn đề vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế đã lấy ý kiến các Vụ của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế). Căn cứ ý kiến tham gia của các Vụ, để có cơ sở giải quyết vướng mắc của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An làm rõ một số nội dung sau:

1. Cơ quan Cục Công Thương thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xác nhận Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc (Trung Quốc) “đã giải thể, phá sản, không hoạt động”. Cần xác định rõ Công ty Xi Lai Phúc không hoạt động nữa theo hình thức giải thể hay phá sản để xác định Công ty thật sự mất khả năng thanh toán hay không.

2. Công ty CP đầu tư hp tác kinh tế Việt Lào xuất khẩu cho Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc vào năm 2012 và năm 2014 Cục Công Thương thành phố Bằng Tường mới có văn bản xác nhận tình trạng giải thể, phá sản, không hoạt động nhưng không rõ thời điểm giải thể, phá sản, không hoạt động và tình trạng công nợ của Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc có bao gồm khoản nợ đối với Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK, HTQT-TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4008/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu không được phía nước ngoài thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146