Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4007/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với thuế suất và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4007/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4007/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 3366/CT-THDT ngày 26/08/2015, công văn s 3047/CT-THDT ngày 10/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 055/HTĐ-CV ngày 11/07/2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phm bột cao lanh xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu, ngày 23/09/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4104/TCT-CS hướng dẫn cụ th. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ nghiên cứu và hướng dẫn Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4104/TCT-CS nêu trên.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ đã có đơn khiếu nại đối với Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT theo các Quyết định hoàn thuế từ năm 2011 đến năm 2014, đề nghị Cục Thuế giải quyết đơn khiếu nại của Công ty theo Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trường hợp Cục Thuế có vướng mắc về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ, đề nghị Cục Thuế trao đổi ý kiến các Sở, ngành liên quan trong tỉnh để báo cáo y ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về vn đ này đ có cơ sở báo cáo các Bộ quản lý chuyên ngành xem xét, xác định chính thức v sản phẩm của Công ty có phải là đã chế biến thành sản phẩm khác hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ (tổ 2A, khu Quế Trạo, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
-
Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4007/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với thuế suất và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227