Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4002/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4002/TCHQ-GSQL
V/v: giải quyết việc nộp chậm C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005

Kính gửi :

- Cục hải quan Hà Nội
- Công ty tnhh Hal Việt Nam

Phúc đáp công văn số 050709/CV-HAL ngày 26/07/2005 của Công ty TNHH HAL Việt Nam về việc giải trình nộp chậm C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 7.2 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan, điểm 3 mục III Thông tư số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 của Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan, điểm 2.2 mục III phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính, thời hạn được chậm nộp C/O là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp nộp chậm C/O quá 60 ngày nhưng có lý do chính đáng (do nguyên nhân bất khả kháng hoặc nguyên nhân nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người xuất khẩu, người nhập khẩu) cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận và xử lý việc chậm nộp C/O theo quy định tại điểm 4(g) mục III Thông tư số 09 trên đây và công văn số 3424/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2005 của Tổng cục Hải quan.

Vậy đề nghị Cục Hải quan Hà Nội xem xét giải quyết trường hợp nộp chậm C/O của công ty TNHH HAL Việt Nam theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nội, Công ty TNHH HAL Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4002/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải trình nộp chậm C/O

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.287

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!