Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3999/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3999/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách NC.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2634/HQTP-NV ngày 10/8/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hóa lá nguyên liệu nhập khẩu (kim khí quí, đá quí) theo hành lý của hành khách nhập cảnh được vận dụng thủ tục chuyển cửa khẩu qui định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng kim khí quí, đá quí là mặt hàng đặc thù, có giá trị cao, do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 2634/HQTP-NV dẫn trên, theo đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được vận dụng thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu qui định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký đúng loại hình nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị Hải quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3999/TCHQ/GSQL ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách NC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!