Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3996/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 09/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3996/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc việc gửi, tiếp nhận mẫu phân tích

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2480/HQĐNa-TXNK ngày 17/11/2017, số 752/HQĐNa-TXNK ngày 26/4/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc việc gửi, tiếp nhận mẫu phân tích, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/6/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế (Quy trình) kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Nội dung hướng dẫn tại Quy trình đã xử lý các vướng mắc nêu tại các công văn trên của Cục Hải quan Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Về sử dụng thông tin tại Thông báo kết quả phân loại khi thực hiện công tác phân loại, xác định mã số hàng hóa: hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Quy trình.

2. Về sử dụng Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan khi làm thủ tục hải quan: hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Quy trình.

3. Mốc thời hạn 03 năm sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó quy định tại điểm g, khoản 1, Thông tư số 38/2015/TT-BTC là để hướng dẫn người khai hải quan khai tên hàng, mã số, cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất, không điều chỉnh công tác phân loại của cơ quan hải quan.

Theo đó, trường hợp kiểm tra phát hiện người khai hải quan sử dụng Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa quá thời hạn 03 năm để khai báo tên hàng, mã số hàng hóa, cơ quan Hải quan không chấp nhận nội dung khai báo và thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 3 Quy trình.

4. Về vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến mẫu gửi phân tích bị trả về:

a) Các trường hợp không thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại, được hướng dẫn tại khoản 4, Điều 5 Quy trình.

b) Các trường hợp trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích, được hướng dẫn tại khoản 3, Điều 6 Quy trình.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quán triệt các nội dung hướng dẫn tại Quy trình để đảm bảo thực hiện việc gửi mẫu phân tích để phân loại đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3996/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2018 về vướng mắc việc gửi, tiếp nhận mẫu phân tích do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123