Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3996/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3996/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3996/GSQL-GQ2
V/v TTHQ xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.
(Đ/c: Lô XN 03,04,13,14,15,16 KCN Đại An, P. Tứ Minh. Tp. Hải Dương, Việt Nam)

Trả lời công văn số 725/2018/CV-SDVN ngày 16/11/2018 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam đề nghị được hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005, hoạt động Công ty nêu trong công văn là hoạt động mua bán hàng hóa. Thủ tục xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính, Nghị định số 08/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của cnh phủ.

Trường hợp Công ty đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa và đã đưa hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc sự kiểm tra, giám sát của Hải quan Việt Nam.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đ được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3996/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16