Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3995/TCHQ-GSQL về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3995/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3995/TCHQ-GSQL

V/v: kiểm tra VSATTP hàng NSXXK.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007 

                                         

Kính gửi: - Cục Hải quan Cần Thơ.
- Công ty TNHH Hải sản Hải Việt
(Đ/c: Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang)

 

Trả lời công văn số 1023/HQCT-NV ngày 09/07/2007 của Cục Hải quan Cần Thơ và công văn số 141D/XNK/2007 ngày 04/07/2007 về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, nếu hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục nhập khẩu, do đó cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm tra VSATTP khi làm thủ tục nhập khẩu là đúng quy định. Việc cơ quan kiểm tra VSATTP xác định lô hàng có phải kiểm tra hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm tra. Nếu lô hàng được cơ quan kiểm tra VSATTP xác nhận không phải kiểm tra (tại giấy đăng ký kiểm tra) thì đơn vị hải quan làm thủ tục và thông quan hàng hóa, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp kết quả kiểm tra.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Cần Thơ, Công ty TNHH Hải sản Hải Việt biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế-BTC;

- Trang Web HQ;

- Lưu VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3995/TCHQ-GSQL về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status