Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 396/GSQL-TH năm 2015 việc vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 396/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 396/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vạn Minh Phát.
(Đ/c: 150/23 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18-4/KD ngày 18/4/2015 của Công ty TNHH Vạn Minh Phát về việc vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E1439B35G1170100, cấp ngày 20/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã gửi công hàm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh tính xác thực C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên. Nhưng đến nay, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc vẫn chưa trả lời kết quả xác minh. Do đó, Tổng cục Hải quan không có căn cứ để trả lời Công ty. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có công văn thông báo tới Công ty, ngay khi nhận được kết quả xác minh.

2. Về thư xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, kết quả xác minh tính hợp lệ của C/O chỉ được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc (Tổng cục kiểm tra, kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc) gửi trực tiếp tới Tổng cục Hải quan. Theo đó, thư này không được xác nhận từ đầu mối liên lạc chính thức và kết quả xác minh gửi thông qua doanh nghiệp là không phù hợp với quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 396/GSQL-TH năm 2015 việc vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227