Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3958/BTC-TCHQ năm 2017 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3958/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3958/BTC-TCHQ
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
(Địa chỉ: Tổ 14, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 734/TH ngày 08/8/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Công ty) về việc đề nghị xem xét lại việc truy thu thuế, xử phạt và phạt chậm nộp thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về xử lý truy thu thuế:

Bộ Tài chính có công văn số 1534/BTC-CST ngày 27/01/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về kiến nghị của các doanh nghiệp ngành thép về việc áp mã HS và tính thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 1189/VPCP-KTTH ngày 25/02/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 4530/BTC-TCHQ ngày 05/4/2016 hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép. Do đó, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định ấn định thuế số 2965/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2015, số tiền 31.083.059.776 đồng, trong đó có ấn định thuế mặt hàng phôi thép do Công ty nhập khẩu là đúng quy định pháp luật. Công ty đã nộp tiền vào NSNN trong ngày 20/10/2015.

2. Về xử lý xphạt vi phạm hành chính:

Căn cứ hồ sơ vụ việc, các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-KTSTQ ngày 26/7/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 5.247.174.089 đồng là đúng quy định pháp luật, Công ty đã nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trong ngày 02/11/2016.

3. Về xử lý tiền chậm nộp:

Căn cứ hồ sơ vụ việc, các quy định về chậm nộp tiền thuế, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo số 89/TB-KTSTQ ngày 02/3/2016 về tiền chậm nộp, số tiền 7.294.805.262 đồng là đúng quy định pháp luật.

4. Về kiến nghị chưa thực hiện cưỡng chế:

Hiện nay, Công ty vẫn chưa thực hiện nộp tiền của Thông báo chậm nộp tiền thuế số 89/TB-KTSTQ ngày 02/3/2016 vào Ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 26 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, Công ty bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan mà chưa chấp hành, yêu cu Công ty chp hành nộp tin chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c)
- Vụ CST, Vụ PC (để t/h);
- Tổng cục Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (
11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3958/BTC-TCHQ năm 2017 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


463
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37