Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3954/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3954/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 652/CT-TH-DT ngày 20/4/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc đề nghị giải thích rõ thêm công văn số 993 TCT/PCCS ngày 4/4/2005 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo sự ủy quyền của Công ty cổ phần Việt Đan, chi nhánh của Công ty tại Quy Nhơn thực hiện thủ tục xuất hàng cho Công ty nước ngoài theo hợp đồng mua bán số VDC/001-04 trong đó quy định phương thức thanh toán là TT. Sau đó Chi nhánh Công ty tại Quy Nhơn nhập khẩu hàng của Công ty nước ngoài theo hợp đồng số SCKH/VDC/MORA 1104. Công ty cổ phần Việt Đan ký phụ lục hợp đồng với Công ty nước ngoài, trong đó quy định phương thức thanh toán là bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu theo 2 hợp đồng (nêu trên). Như vậy, với phương thức thanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần Việt Đan đã được quy định rõ trong Phụ lục hợp đồng, đồng thời Công ty đã làm đầy đủ thủ tục hồ sơ khác theo hướng dẫn tại Tiết d.3, Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì được coi là đủ điều kiện hưởng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3954/TCT-PCCS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị giải thích rõ thêm công văn số 993 TCT/PCCS ngày 4/4/2005 của Tổng cục Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!