Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3945/TCHQ-TXNK về giá tính thuế gạch nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3945/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3945/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế gạch nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1072/HQĐNg-TXNK ngày 23/7/2012 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng “gạch loại 2” nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục và mức giá kiểm tra kèm theo tại công văn số 2334/TCHQ-TXNK, trong đó có quy định mặt hàng gạch ốp lát (nhóm 6907 và 6908) thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục.

Xem xét báo cáo tại công văn trên của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thì chỉ ghi “gạch loại 2”, không ghi đầy đủ tên hàng, thông tin chi tiết của hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng:

1/ Kiểm tra mặt hàng “gạch loại 2” nêu tại báo cáo trên, nếu thuộc danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục thì thực hiện việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

2/ Trường hợp mặt hàng trên thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục chưa được quy định mức giá kiểm tra tại Danh mục cấp Tổng cục, thì khẩn trương thu thập thông tin để đề xuất xây dựng mức giá kiểm tra và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1, 2 nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục thuế - XNK) trước ngày 08/8/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3945/TCHQ-TXNK về giá tính thuế gạch nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124