Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3940/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3940/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính Gửi : Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Trả lời công văn số 2734/PMUMT-KHTK ngày 3/10/2005 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về vấn đề thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, công hàm trao đổi ngày 30/3/2001 giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Nhật Bản, trường hợp dự án xây dựng cầu Cần Thơ là dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi, thì:

1. Về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu:

Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do nhà tầu nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình của dự án được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu trong thời hạn thi công công trình của dự án và được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Trường hợp các nhà thầu tham gia thực hiện dự án nhập khẩu hàng hóa khác, không phải là hàng hóa được miễn thuế nêu trên thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) hoặc GTGT theo quy định hiện hành.

2. Về thuế GTGT:

Trường hợp Ban quản lý dự án ký hợp đồng với nhà thầu chính theo giá có thuế GTGT, Ban quản lý dự án phải trả thuế GTGT cho nhà thầu chính và được hoàn lại số thuế GTGT đã trả (nếu chủ dự án không được NSNN cấp vốn để trả thuế GTGT).

Nếu hợp đồng ký giữa nhà thầu chính với Ban quản lý dự án theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại thuế GTGT đầu vào sử dụng cho việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Nếu công hàm trao đổi giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản có quy định: “Các công ty Nhật Bản hoạt động với tư cách là các nhà cung ứng, nhà thầu và/hoặc nhà tư vấn được miễn tất cả các lọai thuế tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh trên thu nhập từ việc cung ứng hàng hóa và/hoặc dịch vụ cần thiết để thực hiện dự án” thì các nhà thầu chính Nhật Bản được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án. Các nhà thầu chính không phải là nhà thầu Nhật Bản không thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN và phải nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Các cá nhân nước ngoài, cá nhân Việt Nam làm việc cho các nhà thầu, Ban quản lý dự án phải kê khai nộp thuế TNCN theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án Mỹ Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Cần Thơ;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 02/11/2005 của Tổng cục Thuế về vấn đề thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!