Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 394/VPCP-KTN năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét luồng tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 394/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét luồng tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
-
Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn s 3070/BXD-VLXD ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 3131/BXD-VLXD ngày 01 tháng 12 năm 2014 về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khu neo đậu, chuyển tải Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình và Dự án nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4 Quân chủng Hải Quân, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện Dự án nạo vét khu neo đậu, chuyển tải Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình; Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện Dự án nạo vét m rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4 Quân chủng Hải Quân, tnh Khánh Hòa theo đúng quy định hiện hành.

2. Việc xuất khẩu cát nhiễm mặn thu được trong quá trình thực hiện các Dự án nêu trên thực hiện theo quy định và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
-
Các Bộ: TN&MT, TC;
-
Bộ Tư lệnh Hải quân;
-
UBND các tỉnh: Quảng Bình, Khánh Hòa;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
-
Lưu: VT, KTN(3). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 394/VPCP-KTN năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét luồng tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.450
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122