Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3937/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/TCHQ-GSQL
V/v nk xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng có số động cơ bị mờ, không đọc được

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công an (Tổng cục VII)

Liên quan đến việc xử lý xe ô tô nhập khẩu có số động cơ bị mờ theo xác nhận của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Tổng cục Hải quan trao đổi và xin ý kiến tham gia của quý cơ quan như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 3833/HQHP-GSQL ngày 05/7/2012, Công ty cổ phần thương mại Hoàng Đại làm thủ tục nhập khẩu 05 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng theo tờ khai số 5776/NKD01 ngày 02/5/2012 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII trong đó có 02 xe với số khung lần lượt là 1FUJA6CK67LZ29547 và 1FUJA6CK67LZ29550 có số động cơ bị ôxy hóa làm mờ một ký tự (theo kết quả giám định tại công văn số 82/C54(GĐ-P2) ngày 28/5/2012 của Viện Khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm).

Cùng trường hợp, ngày 19/01/2012 Bộ Công Thương có công văn số 523/BCT-XNK, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) có công văn số 67/ĐKVN-VAQ ngày 13/01/2012 gửi Tổng cục Hải quan và cho rằng việc bị ôxy hóa dẫn đến không xác định được số động cơ không thuộc đối tượng bị đục, sửa số khung, số động cơ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 04/6/2006 của Bộ Thương mại. Tuy nhiên, tại công văn số 285/C61-C67 ngày 03/02/2012 của Tổng cục VII (Bộ Công an) trả lời Tổng cục Hải quan lại có quan điểm khác với quan điểm của Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải và cho rằng những chiếc xe có số máy bị ôxy hóa, bong tróc làm mất hết ký tự của hàng số là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2006/TT-BTM. Theo đó, quý Bộ đề nghị Tổng cục Hải quan không cho phép nhập khẩu đối với các xe ôtô có số máy, số khung bị mờ mà Cơ quan khoa học hình sự kết luận giám định không tìm được hoặc không đúng số khung, số máy nguyên thủy của nhà sản xuất. Trên cơ sở ý kiến của quý Bộ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1135/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2012 hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện.

Tuy nhiên, do quan điểm của các Bộ vẫn chưa được thống nhất nên doanh nghiệp vẫn đề nghị được xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng có số động cơ bị ôxy hóa làm mờ ký tự. Vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ có ý kiến cụ thể đối với trường hợp xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có kết quả giám định nêu tại công văn số 82/C54(GĐ-P2) ngày 28/5/2012 của Viện Khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm có đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam hay không. Rất mong nhận được ý kiến của quý Bộ trước ngày 15/8/2012.

Trân trọng./.

(gửi kèm công văn số 523/BCT-XNK ngày 19/01/2012, công văn số 67/ĐKVN-VAQ ngày 13/01/2012 và công văn số 3833/HQHP-GSQL ngày 05/07/2012, công văn số 82/C54(GĐ-P2) ngày 28/5/2012 của Viện Khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ CT, Bộ GTVT (để p/hợp);
- Cục HQHP (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3937/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2012 về nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng có số động cơ bị mờ, không đọc được do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96