Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3928/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/BNN-VP
V/v đề nghị sửa đổi nội dung các Thông tư quy định về nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phúc đáp Công văn số 5564/UBND ngày 22/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị sửa đổi nội dung các Thông tư quy định về nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản làm nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm áp dụng cho nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến xuất khẩu:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010, việc kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu được giao cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y tổ chức thực hiện.

Đối với các lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu gia công, chế biến hàng xuất khẩu làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nha Trang, Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký, khai báo kiểm dịch với Cơ quan Thú y vùng IV thuộc Cục Thú y. Hiện nay Cơ quan Thú y vùng IV đã có bộ phận thường trú tại thành phố Nha Trang phụ trách công tác kiểm dịch xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên hệ với Cơ quan Thú y vùng IV để được hướng dẫn cụ thể.

Địa chỉ liên hệ:

- Cơ quan Thú y vùng IV;

- Số 12 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điện thoại: 05113.822515; Fax: 05113.826926

- Email: tyvdn@vnn.vn

2. Về việc nhập khẩu thức ăn viên nuôi thủy sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Tổng cục Thủy sản thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng các lô hàng thức ăn thủy sản nhập khẩu, hiện nay Bộ chưa có quy định phân cấp cho địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu, xem xét. Trong khi chưa có quy định mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan tại địa phương tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TCTS;
- Cục TY;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3928/BNN-VP ngày 25/11/2010 đề nghị sửa đổi nội dung các Thông tư quy định về nhập khẩu, sản phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!