Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3925/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty

Số hiệu: 3925/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3925/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục hải quan tỉnh Bình Dương
-Công ty TNHH SUN STEEL
 (Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương)

 Trả lời công văn số 807/CV-06 ngày 23/8/2006 của Công ty TNHH Sun Steel về việc áp dụng thời hạn nộp thuế các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày của Công ty trong thời gian vừa qua Công ty có đăng ký một số tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số nguyên liệu nhập khẩu nêu trên Công ty đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nhưng có một số tờ khai thực xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế 275 ngày nhưng vẫn trong thời gian 365 ngày tính từ ngày đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu và phát sinh số tiền phạt chậm là 18.277.402 đồng. Công ty đã nộp hết số tiền phạt chậm nêu trên nhưng vẫn không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

2. Để tạo Điều kiện cho Công ty trong việc hoạt động sản xuất và kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc, các tờ khai hàng xuất khẩu ngoài thời hạn 275 ngày nhưng vẫn trong vòng 365 ngày tính từ ngày đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu và chứng từ nộp tiền phạt của các lô hàng trên, nếu đúng như trình bày của Công ty thì cho phép Công ty được làm thủ tục XNK bình thường và được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu với Điều kiện ngoài số nợ thuế của các tờ khai này, Công ty đáp ứng đầy đủ các Điều kiện khác tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Sun Steel, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3925/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216