Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3914/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lời đơn đề nghị xin cấp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3914/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3914/TCHQ-TXNK
V/v trả lời đơn đề nghị xin cấp mã HS

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH hạt giống Nam Việt.
(số 7, đường 22, KP3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 18/05/2017 của Công ty TNHH hạt giống Nam Việt về việc hướng dẫn mã số HS cho một số sản phẩm hạt giống. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ chú giải pháp lý 3 Chương 12 Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì: Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là hạt để gieo trồng”.

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:

(a) Các loại rau đậu hay ngô ngọt (Chương 7);

(b) Các loại gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 9;

(c) Ngũ cốc (Chương 10); hoặc

(d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì: Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên tại đơn đề nghị, Công ty chỉ cung cấp tên mặt hàng nhập khẩu mà không có các tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng nên không đủ cơ sở phân loại mặt hàng như đề nghị Công ty.

Do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu hồ sơ, các tài liệu liên quan và căn cứ chú giải trên để khai báo mã số HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam cho phù hợp với thực tế mặt hàng nhập khẩu. Trường hợp Công ty có vướng mắc thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH hạt giống Nam Việt biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3914/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lời đơn đề nghị xin cấp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


436
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123