Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3906/TCHQ-KĐHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Tuấn Hải
Ngày ban hành: 13/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/TCHQ-KĐHQ
V/v giải đáp vướng mắc của Công ty tại Công văn số 3496/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vincom Center Đng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3496/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn Phòng Chính Phủ, gửi kèm kiến nghị của Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam (trên Cổng Thông điện tử -Văn Phòng Chính Phủ) về thời gian ban hành kết quả phân tích đối với lô hàng của Công ty. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/10/2018, Chi cục Kiểm định hải quan 4 đã tiếp nhận hồ sơ, mẫu hàng tại mục 03 Tờ khai có tên khai báo “Urethane Acrylate Oligomer: Etercure 6145-100 (Mã hàng: 7M844) dùng để sản xuất sơn”. Tuy nhiên, do mẫu hàng phức tạp, cần phải xác định thêm một số chỉ tiêu dẫn tới việc kéo dài thời gian phân tích hàng hóa. Ngay sau khi có đầy đủ chỉ tiêu, cơ sở xác định mã số, Chi cục Kiểm định hải quan 4 đã ban hành Thông báo Kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 623/TB-KĐ4 ngày 26/4/2019.

Mặt hàng này đã được Cục Hải quan tỉnh Đng Nai (Chi cục Hải quan Biên Hòa) thông quan ngày 02/5/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử chính phủ);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Vụ Pháp ch
ế TCHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KĐHQ (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Tuấn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


788
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142