Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 390/TCHQ-GSQL hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan

Số hiệu: 390/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn khai báo hàng hóa NK theo chế độ hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để có thông tin số liệu kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, điều hành các mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) đối với các mặt hàng: muối (25.01); thuốc lá nguyên liệu (24.01); trứng gia cầm (04.07); đường tinh luyện, đường thô (17.01) và các văn bản hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan từ Lào và Campuchia đối với các mặt hàng: lá thuốc lá khô (24.01); thóc và gạo các loại (10.06), Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung việc khai trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan như sau:

1. Đối với các lô hàng nhập khẩu có mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan, ngoài việc phải khai báo đầy đủ các tiêu chí (các ô) trên tờ khai hải quan theo các quy định hiện hành, yêu cầu:

a. Công chức hải quan khi tiếp nhận hồ sơ hải quan kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan tại dóng thứ tự đầu tiên của ô "TÊN HÀNG, QUY CÁCH PHẨM CHẤT" trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, theo cấu trúc gồm hai phần:

- Phần thứ nhất bổ sung thêm nhóm ký tự [HNTQ].

- Phần thứ hai là tên mô tả của mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

(Tức là khai thêm nhóm ký tự [HNTQ] trước tên của mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan).

Ví dụ: [HNTQ] thuốc lá nguyên liệu

b. Việc khai thêm nhóm [HNTQ] áp dụng cho cả thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử (khai trên tờ khai giấy và tờ khai điện tử), thực hiện từ ngày 01/03/2012.

2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc quán triệt đến các cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ hải quan có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan có mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan như hướng dẫn tại điểm 1 trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo gửi Tổng cục để có hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 390/TCHQ-GSQL hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235