Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3897/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3897/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : - Công ty TNHH TM và SX Phù Đổng.

Trả lời công văn số 01/PĐ-TCT ngày 25/9/2005 của Công ty V/v thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu tăng thêm do điều chỉnh giá theo thông báo trị giá tính thuế của Cơ quan Hải quan; Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc nhu sau:

Theo Điểm 5 Mục IV Phần B thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản không được tính vào chi phí hợp lý thì: các khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế không được tính vào chi phí.

Tại Mục I Phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định:

“Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định của pháp luật, nộp tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và nộp/xuất trình các hồ sơ liên quan cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”.

Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, cơ quan Hải quan phát hiện có sai phạm phải áp giá tính thuế nhập khẩu để truy thu số thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu thì số thuế nhập khẩu, thuế GTGT truy thu doanh nghiệp không được tính vào chi phí, không được khấu trừ. Doanh nghiệp phải lấy lợi nhuận sau thuế để bù đắp.

Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc. Trường hợp cụ thể, đề nghị, Công ty cung cấp cụ thể hồ sơ liên quan tới việc nhập khẩu hàng và chứng từ có liên quan tới việc thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT tăng thêm với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3897/TCT-DNK ngày 01/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu tăng thêm do điều chỉnh giá theo thông báo trị giá tính thuế của Cơ quan Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!