Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 387/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 387/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 387/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan Hải Phòng 
  - Cục hải quan Lào Cai 
  - Công ty Hà Vinh 
Đinh Bang - Từ Sơn - Bắc Ninh

 

Trả lời công văn số 08/HV-TCHQ ngày 24 tháng 01 năm 2006 về việc giải tỏa cưỡng chế của Công ty Hà Vinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Hà Vinh hiện vẫn còn nợ thuế tại Cục Hải quan Lào Cai. Trong khi chờ giải quyết dứt điểm số nợ thuế này và căn cứ điểm 3 điều 63 chương 5 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty Hà Vinh làm thủ tục nhập lô hàng acetate và tái xuất ngay tại Chi cục Hải quan khu vực 3 cảng Hải Phòng. Trường hợp Công ty Hà Vinh nhập khẩu nhưng lưu tại Việt Nam sau mới tái xuất thì khi nhập khẩu công ty phải nộp thuế ngay; khi xuất khẩu số hàng này thì sẽ được hoàn loại số tiền thuế đã nộp.

Đồng thời yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai xử lý dứt điểm số nợ thuế của Công ty Hà Vinh, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Lào Cai, Công ty Hà Vinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 387/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168