Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3864/TXNK-CST 2019 quản lý sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS

Số hiệu: 3864/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 13/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/TXNK-CST
V/v quản lý, sửa đổi DMMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 382/HQQN-NV ngày 26/4/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS (DMMT). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc với nghiệp vụ khai sửa đổi DMMT

Tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu dự án.

Tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm thông báo DMMT, sửa đổi DMMT, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo DMMT thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo DMMT.

Tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định về thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ thông báo DMMT, DMMT sửa đổi.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thiết kế của Hệ thống VNACCS.

2. Vướng mắc về việc thống kê tiền miễn thuế, giảm thuế

Hiện nay, trên hệ thống VNACCS đơn vị có thể sử dụng nghiệp vụ EUC để kết xuất dữ liệu về số tiền miễn thuế, giảm thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế XNK đã xây dựng nội dung này tại đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” để có thể thống kê số tiền miễn thuế, giảm thuế trên hệ thống.

Cục Thuế xuất nhp khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3864/TXNK-CST ngày 13/05/2019 về quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!